اعتماد به نفس و جسارت: ناسا و اسپیس ایکس برای آغاز دوره جدیدی از پروازهای فضایی آماده می شوند9 سال پس از بازنشستگی شاتل فضایی ، ناسا و اسپیس ایکس با خدمه ای از خاک آمریکا در حال آماده سازی برای اولین پرتاب هستند. این می تواند آغاز دوره جدیدی از سفرهای فضایی تجاری را نوید دهد.


منبع: khabar-dastchin.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*