فرمیک اسید به خوبی اساسی آب و بخش اعظم حلالهای آلی قطبی ترکیب میشود. اسید فرمیک در آب و اکثری از حلالهای قطبی حل می شوند و تا حدودی اهمیت هیدروکربنها قابل ترکیب است. اما به یاد داشته باشید که این ماده شیمیایی در غلظتهای تحت خطر آفرین نمی باشد ولی در نقطه مقابل، غلظتهای بالای اسید فرمیک خطرناک است. پس می بایست در هنگام به کار گیری از همین محلول در غلظت های بالا مراقب همین خصوصیت باشید . همین ماده همینطور یک ماده موثر در محلول های تمیز نمودن نیمه هادی است. به این عامل اسید فرمیک یک اسید قدرتمند خیس از اسید استیک است. یک اسید ضعیف اسیدی می باشد که گوشه ای از آن را در محلول آبی جدا می کند. اسید فرمیک (اسید متانوئیک ، HCOOH) یک اسید ضعیف می باشد که به طور طبیعی در نیش زنبورها و مورچه ها مشاهده می شود. همین تیم متیل یک گروه اهدای الکترونی است که می تواند توشه منفی مبنا مزدوج را بی ثبات کند به همین استدلال اسید استیک اسید کمتری نسبت به اسید فرمیک دارد. اسید فرمیک یک ماده شیمیایی ناخوشایند می باشد که در نوع های خاصی از مورچه ها وجود دارااست – سم پاشیده شده و ترشح شده از برخی گزنه های سوزناک. یک اسید قوی اسیدی می باشد که کاملاً در محلول آبی جدا می شود. به طور طبیعی از طرق متمایز نظیر زهر زنبور و مورچه ها وجود دارااست و یک معرف مصنوعی ارگانیک کلیدی بها است. دارای جزء‌جزء‌کردن برخی سموم ممکن است به ترکیب فرمیک اسید در ساختار آن‌ها برسیم. اسید فرمیک ۱۰۰-۹۸% کد مرک ۱۰۰۲۶۴ در نخست از مورچه های خاصی قطع سازی شد و به این ترتیب لاتین formica به معنا “مورچه” اسم گذاری شد. همین در غلظت های بالا مضر است اما در غلظت های پایین دوچندان مؤثر است. اسید فرمیک یک ماده خورنده می باشد و در صورتی که حساس دیده تماس داشته باشد ، می تواند سبب سوختگی چشم شود و زخم های جبران ناپذیری به دیده انسان بزند . برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از اسید فرمیک پودری ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر