[ad_1]


یک دکتر گفت: “هر کاری طول می کشد تا کوید از بین برود.” این شامل ادامه استفاده از ماسک است.

[ad_2]

منبع: khabar-dastchin.ir

ایندکسر