ما رفتیم و درگیر مسابقه شدیم، و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم و گرگ او را خورد! بعد از آن براى بار دوم مجهز شده بسوى مصر مسافرت مى کنند در حالى که بنیامین را نیز یار دارند، وقتى بر یوسف وارد مى شوند یوسف اخوی مادرى خود را به اتاق خلوت برده خود را معرفى مى کند و مى گوید: من اخوی تو یوسفم، غمگین نباش، نخواسته ام تو را حبس کنم بلکه نقشه اى دارم (که تو بایستی مرا در پیاده نمودن آن یاری کنى) و آن اینست که مى خواهم تو را نزد خود نگهدارم پس مبادا از آنچه مى بینى غمگین بشوى. سپس از چند سال فرمانروا خواب هولناکى دید و آن را براى کرسى نشینان خود بازگو کرد تا ممکن است تعبیرش کنند و آن خواب چنین بود که گفت: در خواب مى بینم که هفت گاو چاق، طعمه هفت گاو لاغر مى شوند، و هفت سنبله سبز و سنبله هاى دیگر خشکیده، هان اى کرسى نشینان لحاظ خویش را در رؤیاى من بگوئید، چنانچه تعبیر و تفسیر خواب مى دانید. اخیراً، به کارگیری از ابزار هنر و اکران فیلم آن به رخ سریال تلویزیونی، به خروج مفاهیم و کلیات روایت حضرت یوسف(ع)از حلقههای تفسیری و قرآنی، و فراگیر شدن آن در در بین تودة مردم سبب ساز شده هست که حکایت از جاذبههای عرصة هنر و میزان نفوذ گویش هنر در گسترة جوامع دارد. ج:مردم حوزه‌ ای که قرآن در آن نازل شد،عرب گویش بودند و قابلیت نداشت که کتابِ آسمانی آنان به لهجه دیگری باشد. همین تصمیمی میباشد که خودش گرفته و محبتی است که به سریال دارد. ضمن این که همین الآن هم سریالهای مرتبه «الف ویژه» در هم اکنون ساخت هستند که رقمهای بالای ۱۸ میلیارد و ۲۲ میلیارد هزینه کردهاند و ولی هنوز نیز ناتمام ماندهاند. چرا که بکر بودن چهره ایشان برایمان دارای بود. ایشان تا نوروز ۸۷ اصلی ما قرارداد داشت و ماهانه ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکرد. خیر. ۷ میلیارد تومان در هم اکنون حاضر هزینه ساخت دو فیلم سینمایی فاخر اینستا یوسف اسدی است. فکر نمیکنید ۷ میلیارد تومان مبلغ زیادی است؟ 9-از جمله راههای رابطه دارای غیب،تعبیر رؤیا و خواب است. مردم کنعان با قافلهها به مصر آمده و از آن جا غلّه و خوار بار، به کنعان میآوردند.

ایندکسر