نصب و راه اندازی ups ، در شمار اصلی ترین خدمات مرکز تعمیرات سیستم الکتریسیته حتمی قرار گرفته است. حتمی به ذکر میباشد که نصب و شیوه اندازی ups، مهارت و تخصص مختص خویش را می طلبد و از عهده ی کاربران عادی بر نمی یو پی اس 24 ولت آید. شاید برای شما نیز حادثه افتاده باشد که زمان کار کردن حیاتی کامپیوتر و یا این که یک دستگاه برقی اهمیت اختلال جدا برق و از بین رفتن داده ها و جراحت دستگاه مواجه شوید، حالا این اختلال به جهت تاسیسات پهناور و شرکتهایی که اهمیت تجهیزات الکترونیکی و اساسی میباشند به مراتب جدی تر هست و ضرروزیان بیشتری به بار می آورد. درصورتیکه اینورتر master مبتلا نادرست شوند یک اینور slave جایگزین آن می شود. بزرگترین در جهان، سیستم ذخیره سازی باتری 46 مگاواتی (BESS)، در فیربنکس، آلاسکا، تمام شهرها و جوامع روستایی نزدیک در طول انقطاع برق را متوقف می کند. همین سیستم، ضمن قرارگیری در بین الکتریسیته شهری و دستگاه گزینه نظر، الکتریسیته نتورک را تهیه و تنظیم کرده و از رخنه نویزها به دستگاه ها جلوگیری می کند. دستگاه یوپی اس یک سیستم منشاء تغذیه سوای وقفه( UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)میباشد که از تجهیزات برقی گزینه حفاظتش در تلاقی مهم اعوجاج ، اغتشاشات و نویز موجود در کانال الکتریسیته شهری حفظ می نماید و در موقع بروز قطعی الکتریسیته محل ورود شهر، یو پی اس انرژی آیتم نیاز مصرف کننده را فارغ از وقفه و قطعی تامین می نماید و نوسانات الکتریسیته شهری را گرفته و سینوسی کامل می کند. در انتقال توان سه فاز، دوران کابل کمتر از یک فاز است. خطر دیگر در موقع کار اهمیت یک باتری این می باشد که باتری ها می توانند جریان بالایی را در موقع اتصال کوتاه ساخت کنند. 4. دسته اتصالات یو پی اس و همچنین کابلهایی که در کارگزاشتن آن به کار گیری می‌شود و فیوزهای حفاظتی بایستی استاندارد باشد و کلیدی دستگاه یو پی اس مطابقت داشته باشد که از دستگاهی به دستگاه دیگر مختلف است. در بازار یوپیاس به جهت توانهای پائین (کمتر از 10 کیلو ولت آمپر) شما میتوانید یوپیاسهای تکفاز به تکفاز داشته باشید و در بعضی مورد ها قیمت کل شده آن ها در مقایسه حیاتی یوپیاسهای سهفاز به تکفاز و سهفاز به سهفاز نیز مطلوبتر است و برای کاربران که نتورک برق آن ها تکفاز میباشد مورد اجباری محسوب میشود؛ البته برای توانهای بالاتر، یوپیاس به دو صورت سهفاز به تکفاز و سهفاز به سهفاز ساخته میشوند.

ایندکسر