تفاوت اهمیت آن ها در سازوکارهای قطب بندی است. تفاوت اساسی در بین دی الکتریک ها و هادی ها مقاومت فراوان (109-1020 اهم · سانتی متر) است. به طور معمول هنگامی که دو رسانای ولتاژ بالا را قطع می کنید، یک قوس در میان آن‌ها در هوای آزاد ساخت می شود. شرکت عایق های الکتریکی پارس صرفا ایجاد کننده قطعات و سیستم های عایق های جامد اشکال ترانسفورماتور های قدرت، توزیع و فوق توزیع در مرز و بوم و یکی از نایاب سازندگان این قطعات در مرحله در میان المللی بر شالوده ورق ترانسفورماتور (پرس بورد و پرس پیپر) و چوب ترانسفورماتور (چوب فشرده لایه ای) و صفحه های عایق ویژه می باشد. از عایقهای جامد می توان میکا، فیبر استخوانی، PVC یا این که پلی وینیل کلراید و XLPE یا پلی اتیلن کراس پیوند را اسم برد. اصطلاح عایق همینطور به طور مختص برای اشاره به تکیه گاه های عایق استفاده می شود که به جهت اتصال خطوط توزیع برق یا انتقال برق به قطب های برق و برج های انتقال به کار گیری می شود. مواد عایق الکتریکی به طور گسترده ای در صنعت ، رادیو و ابزار سازی ، بسط نتورک های الکتریکی به کار گیری می شود. عدم انجام همین کار ممکن هست طول قدمت موتور را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. حساس همین حال ، وقتی که دمای کار به 105 سکو سانتیگراد یا این که فراتر برسد ، مواد شیمیایی مواد عایق جداگانه اصلی یکدیگر واکنش نشان می دهند. رسانایی: عمده فلزات رسانا هستند، به همین مفهوم که الکترون ها می توانند آزادانه به اتم های متفاوت در جهت معینی جریان یابند. در این نرم افزار مطالب مفیدی در کلیپ های آموزشی راجع به عایق های الکتریکی ارائه می شود. عملکرد طبیعی یک دستگاه الکتریکی یا ایمنی مدار مبداء تغذیه تا حد متعددی به دی الکتریک به کار گیری شده بستگی دارد. به هر مولکول ماده دی الکتریک کمیتی به اسم گشتاور دو قطبی الکتریکی نسبت می‌دهند و زیرا هر ماده از تعداد زیادی مولکول تشکیل شده است، براین اساس گشتاور دوقطبی الکتریکی واحد حجم ماده قطبش نامیده میشود. اگر آمین و اپوکسی در یک نسبت صحیح اصلی نیز ترکیب نشوند، در ماتریس نهایی کمی رزین یا این که هاردنر واکنش نداده باقی می‌ماند که در خواص پایانی پس از پخت هم تأثیرگذار است. مقاومت عایق ها نسبت به نصفه رساناها یا این که رساناها اکثر است. میکا یکی از از بهترین و مناسبترین عایقهای الکتریکی استقامت الکتریکی عایق چیست به شمار میرود.

ایندکسر