هیدروژن پراکسید به عنوان ماده سفید کننده، اهمیت لکه خون واکنش نشان میدهد؛ بنابراین چنانچه یک لکه خون جدید باشد یا این که خیلی قدیمی نباشد، استفاده از پراکسید هیدروژن در شکل لزوم حتی بیش از یک بار، سبب ساز برطرف شدن تمام لکه خون میشود. اهمیت توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در همین شرکت ظرفیت آن سالیانه به بیش از 40 هزار تن می رسد. از آن زمان، ظرفیت ایجاد در سراسر عالم به طور مداوم دارای شروع به فعالیت سوله های جدید توسعه یافته است. کمپانی Hidrojen Peroksit A.Ş هشتمین ایجاد کننده آب اکسیژنه و بزرگترین ساخت کننده در ترکیه است. در شکل خالص آن، مایعی به رنگ آبی کم رنگ و یه خرده چسبناک خیس از آب است. این ماده شیمیایی در صنایعی زیرا کاغذسازی، بهداشتی، دارویی، رنگ و… شما می توانید پراکسید را بر روی فرش و یا این که تشک خود اسپری بکنید تا از شر کثیفی و لکه ها خلاص شوید اعتنا نمایید که تنها این کار را اساسی پارچه های رنگارنگ روشن انجام دهید، چون به جای آن می توانید پارچه سیاه رنگ سفید را به کار ببرید و به جای آن لباس های نو و زشتی را کنار بگذارید. همینطور مایع یا اسپری آن تخریب بافت خصوصاً روی غشای مخاطی چشم، دهن و محفظۀ استنشاق را منجر آب اکسیژنه تغییر و تحول فیزیکی است یا شیمیایی میشود. اما در به کارگیری از همین زیاده روی نکنید. این گرید جهت خنثی کردن کلر موجود در آب به کارگیری می شود. پس از آن، سنتز هیدروژن پراکسید کلیدی اسید کلریدریک بهبود یافت و به دنبال آن سولفوریک اسید به جهت رسوب جنس جانبی سولفات باریم بیشتر شد و همین فرایند از اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم مورد استفاده قرار گرفت. در همین واکنش، یون پراکسو دی سولفات تشکیل می شود که از هیدرولیز آن H2O2 بدست می آید. پراکسید هیدروژن بدست آمده را بوسیله تقطیر در دمای بالا و فشار ذیل به سرعت قطع می کنند، آن گاه محلول رقیق پراکسید هیدروژن را در فشار قلیل تقطیر می نمایند تا محلول آب اکسیژنه 30 % وزنی بدست آید.

ایندکسر